Polydeukes


Polydeukes

Polydeukes, einer der Dioskuren (s.d.).


http://www.zeno.org/Brockhaus-1911. 1911.